Heavy Metal Pages nr 52

52Ukazał się kolejny 52 numer Heavy Metal Pages. Jest to kolejny obszerny numer zawierający 100 stron wywiadów i recenzji. Wydanie można przeczytać tutaj.


Dodaj komentarz